Salg

Med udgangspunkt i opstillede mål udarbejdes et skræddersyet salgs- og serviceforløb til dine medarbejdere. Indholdet af forløbet kan variere afhængigt hvilket type salg dine medarbejdere bedriver (canvas, relationssalg, key account mm) og hvilke udfordringer dine medarbejdere har lige fra mødebooking (canvas), lukning af ordrer til struktureret opfølgning på tilbud eller andet.

Forløbet tager afsæt i salgets syv faser for at sikre struktur, hvor arbejdet med salgs- og serviceadfærd, Extended DISC først bygges på, når strukturen er på plads. Inden opstart på et salgsforløb opstilles klare ambitiøse mål og der foretages research i form af interviews og/eller spørgeskemaer for, at sikrer det rette niveau. For at et langvarigt resultat skabes, laves en plan for hvordan det tilsikres at ejerskabet overleves til kunden.

Forløbet kan udføres ud fra følgende:

  • Salgsforløb (en eller flere gange eller fast aftale hver uge/måned/2.måned)
  • Lej en sælger/salgsleder (fast aftale hver uge/måned/2. måned)

I dag samarbejder jeg med en del kunder som har faste aftaler. Dette fungere godt idet det højner kvaliteten (jeg kommer virkelig under huden på kunden) og sænker prisen (fast aftale er pr. gang noget billigere). Samtidig er et langsigtet forløb mere givtigt i det det tager tid at ændre adfærd.

Er du interesseret i at forbedre toplinjen og/eller bundlinjen i din virksomhed? Så kontakt Mette på metteny@nymarkco.dk eller 20302017 på forhånd tak.

 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller