Strategi

Nymark & Co. hjælper virksomheder med at få udarbejdet deres forretningsplan, således at der kommer styr på, hvor virksomheden ønsker at være om 3-5 år. Mere langsigtede planer end dette er urealistiske, idet tiderne er så omskiftelige. Modellen Forretningsplan (illustreret nedenfor) anvendes til at illustrere forløbets gang, og som hjælp til at kommunikere forløbet for medarbejderne.

Gennem ledelsesseminarer og med udgangspunkt i Balanced Score Card's (BSC) fem områder: Økonomi, Kunder, Processer, Medarbejdere, Ledelse, opstilles der en solid, struktureret og gennemarbejdet forretningsplan med tilsvarende handlingsplaner, som skal implementeres for at opnå resultaterne. Der vil blive opstillet en tidsplan i forhold til handlingsplanen, således at det hele tiden sikres, at virksomheden støt men også konstant arbejder med at forbedre sig.

 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller