Ledelse

Nymark & Co. tilbyder ledelsessparring og ledelsesforløb. Ledelsessparring handler om indvidiuel coaching/mentoring af den enkelte leder. Ledelsesforløb omhandler ledergruppetræning i et ønske om at få ledergrupper til i fællesskab at arbejde efter det samme mål.

Individuel ledelsestræning

Når den enkelte leder mangler sparring for at nå målene og få følelsen af at være en excellent leder kan denne have stor udbytte af individuel ledelsestræning. Til at støtte op om ledelsessparringen tages der afsæt i Personlig Extended DISC-profiler, hvor der ses på, hvem den enkelte leder er, og hvilke kompetencer vedkommende skal anvende og have udviklet for at blive en excellent leder. Der opstilles udviklingsmål og personlig handlingsplaner for den enkelte, som vil hjælper lederen med at nå ønskede resultater gennem værktøjer, ændring af adfærd og personlig coaching. Se nedenstående figur om Extended DISC.

Ledergruppetræning

Ledergruppetræningens formål er at få ledergruppen rystet godt sammen som et team, således at den i fællesskab samarbejder for at opnå virksomhedens overordnede mål, så suboptimering i de enkelte afdelinger/lande formindskes. Træningen tager afsæt i Extended DISC's teamanlyse og  Belbins 10 roller: Specialisten, Udvikleren, Forandreren, Bekræfteren, Informatoren, Planlæggeren, Påvirkeren, Slideren, Samleren, Begejsteren. Se figurer Extended DISC og  Belbins 10 typologier.

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller