Ydelser

Nymark & Co. skaber resultater og værdi for kunden ved at tage afsæt i virksomhedens mål og en foranalyse (typisk ved interviews og evt. tests af medarbejdere til afdækning af årsagen til at målene ikke opnås). Ud fra dette udarbejdes der en forretnings-, salgs-, handlings- og kommunikationsplan med mere specifikt i forhold til de individuelle aspekter. Derefter starter implementeringen gennem træningen af medarbejderne i forskellige discipliner, implementering af værktøjer i virksomhedens intranet og andre implementeringstiltag. Til sidst udarbejdes der en plan for, hvordan ledelsen overtager ejerskabet i forhold til processen, således at overleveringen sker, og forløbet forsat er en succes.

Nymark & Co. undervisningen er opbygget ud fra et 40-20-40-princip ud fra en forståelse for, hvordan man pædagoisk skal undervise, således at kursisten går hjem og bruger værktøjerne i hverdagen.

De første 40% handler om at få kursisterne motiveret ("trykke kursisten/medarbejderen på maven") til, hvorfor de skal bruge værktøjer, og hvilke udfordringer vedkommende netop står med, der gør det afgørende at lære værktøjerne. De 20% er gennemgangen af værktøjerne, og de sidste 40% handler om, hvordan man så får dette værktøj implementeret i ens hverdag, så det giver mening. Denne metodik tilsikrer, at de tillærte værktøjer også bliver brugt, når hverdagen rammer.

Ofte forventer virksomhederne, at udfordringerne omhandler færdigheder - dvs. mangel på samme - men min erfaring har lært mig, at det oftest er viljen til at ændre sig, der mangler hos medarbejderne - og ikke færdighederne.

80% omhandler VIL og kun 20% KAN.

 

Jeg har haft den fornøjelse at deltage i flere kursus forløb, hvor Mette Nymark, har været tovholder og underviser. Mette er meget inspirerende i hendes måde at formidle et stof og er god til at planlægge et forløb, sådan at alle får udbytte af situationen. Hun er dygtig, vidende, engageret og meget nærværende. Mette har for mig, været en god sparringspartner, både i min arbejdssituation, og hvordan jeg har skullet agere i forhold til det at være mor og til mit behov for at have en udfordrende karriere. Jeg synes at Mette er en god rolle model for alle kvinder, som har lyst og vilje til at gøre en forskel på arbejdsmarkedet i dag. Mette er en positiv og givende person som jeg til hver en tid kan give mine bedste anbefalinger.

Pia Laursen
Social Media Manager, Ib Laursen

 

 

 

Virksomhedsforløb

Forretningsplan

Med udgangspunkt i værktøjet Forretningsplan samt ledelsesseminarer og medarbejderundersøgelser,virksomhedsdata, regneark med mere. Udarbejdes en 3-5 årig plan for virksomheden.

Forretningsplansværktøjet bruges til at illustrere hvor vi er kommet til i forløbet, og senere som illustrationsværktøj, når planen skal fremlægges for medarbejderne.

Mangler du en 3-5 årig plan for virkomheden så ALLE ved hvor I skal hen? Eller skal du have solgt din virksomhed?

Så mail til mette@nymarkco.dk eller ring 20302017

Åbne kurser

Salgsteknik

Salgstrappens 7 faser: gennem struktureret arbejde med disciplinen salg opnås øget omsætning. Sælgerne bliver bevidste om hvor de er gode og hvor de skal blive bedre, og vi træner det med dem. Nymark & Co. laver skræddersyede salgsforløb for dig og dine sælgere. Interesseret så mail til mette@nymarkco.dk eller ring 2030 2017.

Salgsadfærd

Under Salgsadfærd arbejdes der med hvordan den enkelte bliver en bedre sælger. Der tages afsæt i den enkelte persons profil, og arbejdes med hvordan vedkommende bruger denne profil til at optimere salget. Interesseret i at forbedre dine sælgeres salgsadfærd og opnå øget omsætning, så mail til mette@nymarkco.dk eller ring 2030 2017

Foredrag og gå-hjem-møder

Belbins roller

Få et inspirerende, underholdende og faglig kompetent indslag, der motiverer jer til at skabe motivation og nå jeres mål i hverdagen ved hjælp af eksemplevis extended DISC og Belbins roller.

Interesseret i at høre mere, så mail til mette@nymarkco.dk eller ring 2030 2017.

 

 

 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller