Forretningsområder

Nymark & Co. laver skræddersyet strategi og salgsforløb med henblik på at skabe resultater og værdi for kunden ved at tage afsæt i virksomhedens situation dvs. 

 • Virksomhedens mål (Hvad vil I opnå?)
 • En foranalyse (typisk ved interviews og evt. tests af medarbejdere til afdækning af årsagen til at målene ikke opnås - Hvor er vi i dag?).

På baggrund af dette udarbejdes et virksomhedsforløb typisk indholdende nedenstående:

 • Forretningsplan (se gameplaner nedenstående)
 • Ledelsesseminarer
 • Salgsstrategi og -planer
 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan

Derefter starter implementeringen gennem sparring med ledergruppen og træningen af medarbejderne:

 • I forskellige organisatoriske, salgs-, service og/eller ledelsesdiscipliner
 • Implementering af værktøjer/processer internt i virksomheden
 • Øvrige implementeringstiltag

Til sidst udarbejdes der en plan for, hvordan ledelsen overtager ejerskabet i forhold til processen, således at overleveringen sker, og forløbet forsat er en succes.

Salgsadfærd herunder salgspsykologi

Under salgsadfærd arbejdes der med, hvordan den enkelte sælger bliver en bedre sælger.

Der tages afsæt i

 • den enkelte persons profil
 • og hvordan vedkommende bruger denne profil til at optimere salget.

Er du interesseret i at forbedre dine sælgeres salgsadfærd og opnå øget omsætning, så mail eller ring til Nymark & Co.

Jeg har haft den fornøjelse at deltage i flere kursus forløb, hvor Mette Nymark, har været tovholder og underviser. Mette er meget inspirerende i hendes måde at formidle et stof og er god til at planlægge et forløb, sådan at alle får udbytte af situationen. Hun er dygtig, vidende, engageret og meget nærværende. Mette har for mig, været en god sparringspartner, både i min arbejdssituation, og hvordan jeg har skullet agere i forhold til det at være mor og til mit behov for at have en udfordrende karriere. Jeg synes at Mette er en god rolle model for alle kvinder, som har lyst og vilje til at gøre en forskel på arbejdsmarkedet i dag. Mette er en positiv og givende person som jeg til hver en tid kan give mine bedste anbefalinger.

Pia Laursen
Social Media Manager, Ib Laursen

 

 

 

 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller