Salg

Med udgangspunkt i klare, ambitiøse opstillede mål som defineres sammen med kunden, udarbejdes der et skræddersyet salgs- og serviceforløb i forhold til, hvilken type salg medarbejderne skal foretage. Alle elementer i forløbet aftales ved et afklarings- og forhandlingsmøde med dig som kunde, hvor dine ønsker og behov afdækkes.

Inden opstart på et salgsforløb foretages der diverse research fx i form af interviews for at sikre det rette niveau og indhold. For at skabe et langvarigt resultat med konsekvent opfølgning, udarbejdes der en plan for, hvordan det tilsikres, at ejerskabet overleveres til dig som kunde.

Forløbet tager afsæt i salgets syv faser (se nedenstående figur) for at sikre en struktur, hvor der arbejdes med alle facetter inden for salg og service.
Nymark & Co. laver desuden foredrag inden for alle elementer af salg og også her skræddersyr vi gerne foredrag / workshops efter jeres ønsker. 
For information og uddybning af Nymark & Co.s kompetencer og erfaringer inden for salg se under Om Nymark & Co. eller Referencer eller under Board.
 
 
 
Nymark & Co. laver desuden foredrag inden for alle elementer af salg og også her skræddersyr vi gerne foredrag / workshops efter jeres ønsker. 
For information og uddybning af Nymark & Co.s kompetencer og erfaringer inden for salg se under Om Nymark & Co. eller Referencer eller under Board.
 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller