Salg

Med udgangspunkt i klare, ambitiøse opstillede mål som defineres sammen med dig som kunde, udarbejdes der et skræddersyet salgs- og serviceforløb i forhold til, hvilken type salg medarbejderne skal foretage. Alle elementer i forløbet aftales ved et afklarings- og forhandlingsmøde med dig som kunde, hvor dine ønsker og behov afdækkes.

Inden opstart på et salgsforløb foretages der diverse research fx i form af interviews for at sikre det rette niveau og indhold. For at skabe et langvarigt resultat med konsekvent opfølgning udarbejdes der en plan for, hvordan det tilsikres, at ejerskabet overleveres til dig som kunde.

Forløbet tager ofte afsæt i salgsteknikken herunder salgets syv faser (se nedenstående figur) såfremt det er det salgsfaglige eller strukturen der er udfordringen. Såfremt det mere er motivationen der mangler er der ofte behov for en peptalk evt. i form af et foredrag og eller at arbejde med salgspsykologien (Extended DISC).  Salgspsykolgien kan også være næste skrid i et forløb når sælgerne har styr på strukturen så er et naturligt næste skridt, at forhold sig til de interessenter der skal sælges til og disse person profiler. Dette gøres for, at man kan tilpasse kommunikationen, til modtageren på den anden side. En god forudsætning for at kunden føler behovet bliver dækket og salget lykkes.
Nymark & Co. laver desuden foredrag inden for alle elementer af salg - og også her skræddersyr jeg dem gerne - se forslag til foredrag
 
For information og uddybning af Nymark & Co.s kompetencer og erfaringer se under Om Nymark & Co. eller Referencer.
 
 
 
 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller