Strategi

Nymark & Co. bidrager til jeres virksomheds forretningsudvikling ved strategisk sparring. Forløbet kan foregå på forskellige måder og skræddersys i forhold til jeres ønsker og behov. Scenarier kan fx være:
  • Udarbejdelse af forretningsplan i forbindelse med salg af virksomheden eller generationsskifte 
  • Ledelsesseminarer
  • Ledelsessparring én til én - coaching/mentoring (se udtalelser)
  • Sparring med ledelsen/ledergrupper 
  • Faste dage til stede på virksomheden (aftalte opgaver / funktion)​

Få strategisk sparring og hjælp med at få udarbejdet jeres forretningsplan, så I har en klar strategi og plan for, hvor virksomheden ønsker at være om 1-3 år. Modellen Forretningsplan (illustreret nedenfor) anvendes til at illustrere forløbets gang og som hjælp til at kommunikere forløbet for medarbejderne.

 

Med udgangspunkt i Balanced Score Card's (BSC) fem områder udarbejdes der en solid, struktureret og gennemarbejdet forretningsplan med tilsvarende handlingsplaner, som skal implementeres for at opnå resultaterne. Der vil blive opstillet en tidsplan i forhold til handlingsplanen, således at det hele tiden sikres, at virksomheden støt men også konstant arbejder med at forbedre sig.
 
 
Forretningsplanen er en 1-2 års plan, der løbende skal tilpasses på grund af den konstant omskiftelige verden - og for at opnå en mere kortsigtet effekt heraf udarbejder Nymark & Co. i samarbejde med jer som kunde løbende handlingsplaner, så opfølgning, konsekvens og kontinuitet i den tilsigtede effekt sikres.

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller