Strategi

Nymark & Co. bidrager jeres virksomheds forretningsudvikling ved strategisk sparring. Forløbet kan foregå på forskellige måder og skræddersys i forhold til jeres ønsker og behov. Scenarier kan fx være:
  • Udarbejdelse af forretningsplan i forbindelse med salg eller generationsskifte ofte en god ide
  • Ledelsesseminarer
  • Ledelsessparring en til en - coaching/mentoring se udtalelser
  • Sparring med ledelsen/ledergrupper 
  • Faste dage til stede på virksomheden

Få strategisk sparring og hjælp med at få udarbejdet jeres forretningsplan, så I har en klar strategi og plan for, hvor virksomheden ønsker at være om 1-3 år. Modellen Forretningsplan (illustreret nedenfor) anvendes til at illustrere forløbets gang og som hjælp til at kommunikere forløbet for medarbejderne.


Med udgangspunkt i Balanced Score Card's (BSC) fem områder udarbejdes der en solid, struktureret og gennemarbejdet forretningsplan med tilsvarende handlingsplaner, som skal implementeres for at opnå resultaterne. Der vil blive opstillet en tidsplan i forhold til handlingsplanen, således at det hele tiden sikres, at virksomheden støt men også konstant arbejder med at forbedre sig.
 
Forretningsplanen er en 1-2 års plan men også en plan der løbende skal tilpasse på grund af den konstant omskiftelige verden, men for at opnå en mere kortsigtet effekt heraf udarbejder Nymark & Co. i samarbejde med kunden løbende handlingsplan, så opfølgning, konsekvens og kontinuitet i den opnåede effekt tilsikres.
 
 

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller