Ledelse

Individuel ledelsessparring og rådgivning
Når den enkelte leder mangler sparring for at nå målene og få følelsen af at være en excellent leder kan denne have stort udbytte af individuel ledelsestræning.
Mange leders udfordring er at fastholde de kompetente medarbejdere - herunder under Prima Donna - ledelse såvel som at motivere generation z. 
 
Der tages som udgangspunkt oftest afsæt i Personlig Extended DISC-profiler eller JTI, hvor analysen viser den enkelte leders personlige og faglige profil. Analysen beskriver, hvilke kompetencer og egenskaber lederen skal anvende og – ikke mindst – hvilke denne skal have udviklet for at blive en endnu dygtigere leder. Der opstilles udviklingsmål og personlige handlingsplaner for lederen, som vil hjælpe denne med at nå de ønskede resultater gennem værktøjer, ændring af adfærd og personlig coaching.
 
 
Ledelsesforløb
Ledelsesforløb omhandler ledergruppetræning i et ønske om at få ledergrupper til i fællesskab at opnå virksomhedens mål gennem skabe dynamik og ejerskab og undgå såkaldt suboptimering.
 
 
Ledergruppetræning
Formålet med træning af topledelsen er at få denne - i samarbejde - at fokusere på opnåelse af virksomhedens overordnede mål.

Træningen kan tage afsæt i Extended DISC's teamanlyse og Belbins teamroller. Afdækning af hver enkelt leders gruppeprofil anvendes til optimering af samarbejdet, da de stærke kompetencer bliver fremhævet og udnyttet – og de svage kompetencer bliver der enten opvejet for eller igangsat kompetenceudvikling.
 
Derved opnås indsigt i og forståelse for hinandens kompetencer – og mangel på samme, som er udgangspunkt for optimalt samarbejde og forudsætning for optimering af alle elementer i værdikæden, så de overordnede mål opnås.
 
Fig. Belbins typologier

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller