Ledelse

Individuel ledelsessparring og rådgivning

Når du som leder mangler sparring for at nå målene og få følelsen af at være en excellent leder, kan du have stort udbytte af individuel ledelsestræning.

Mange lederes udfordring er at rekrutter, fastholde og motivere de kompetente medarbejdere. Jeg har mange års erfaring med ledelsessparring i forhold hertil.
 
En ny udfordring som jeg har arbejdet en del med er såkaldt Prima Donna-ledelse. Især indenfor IT-branchen hvor manglen på kvalificerede softwareudviklere gør at mange ledere står overfor for en svær ledelsesudfordring.
 
En anden udfordring jeg har arbejdet en del med, er at generation X prøver at lede generation Z på den vis de selv ønsker det istedet for at tilpasse ledelsesstilen til den kommende generation - se kommende foredrag. 
 
Der tages som udgangspunkt oftest afsæt i Personlig Extended DISC-profiler eller JTI, hvor analysen viser din personlige og faglige profil som leder. Analysen beskriver, hvilke kompetencer og egenskaber du skal anvende og – ikke mindst – hvilke du skal have udviklet for at blive en endnu dygtigere leder. 
 
Der opstilles udviklingsmål og personlige handlingsplaner for dig som leder, som vil hjælpe dig med at nå de ønskede resultater gennem værktøjer, ændring af adfærd og personlig coaching.
 
 
Ledergruppetræning
Formålet med træning af topledelsen er at få denne - i samarbejde - til at fokusere på opnåelse af virksomhedens overordnede mål.

Træningen kan tage afsæt i Extended DISC's teamanlyse og Belbins teamroller. Afdækning af hver enkelt leders gruppeprofil anvendes til optimering af samarbejdet, da de stærke kompetencer bliver fremhævet og udnyttet – og de svage kompetencer bliver der enten opvejet for eller igangsat kompetenceudvikling.
 
Derved opnås indsigt i og forståelse for hinandens kompetencer – og mangel på samme - som er udgangspunkt for optimalt samarbejde og forudsætning for optimering af alle elementer i værdikæden, så de overordnede mål opnås.
 
Fig. Belbins typologier

Lederudvikling • Kompetenceudvikling • Salgsteknik • Salgspsykologi • Salgsledelse • Key Account Management • Strategi • Forretningsplan • Ledelse • Ledelsesteam • Extended DISC • Værdibaseret ledelse • FISH • MBTI • Præsentationsteknik • One-to-one • Medarbejderhåndbog • Værdier • Professionel coaching • Ledelsescoaching • Situationsbestemt ledelse • Strategisk sparring • Belbins teamroller